Clear Seal 10C น้ำยาเคลือบใส

รหัสสินค้า : Clear Seal 10C

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณสมบัติ

 น้ำยาเคลือบ Clear Seal 10C เมื่อทาเคลือบจะใสทำให้สีวัสดุเดิมไม่เปลี่ยน ใช้เคลือบ อิฐ หิน คอนกรีตเปลือย หิน ล้างทรายล้าง ฯลฯ ช่วยในการรักษาสภาพของหินฯลฯ ทาแล้ววัสดุไม่ขึ้นเงาและไม่เปลี่ยนสี จะดูเหมือนไม่ได้ทาเคลือบ แต่เมื่อหยดน้ำลงบนผิวที่เคลือบด้วย Clear Seal 10C จะพบว่าน้ำไม่สามารถซึมลงในผิวได้


Clear Seal 10C ใช้ทาเคลือบ อิฐ หิน คอนกรีตเปลือย หินล้าง ทรายล้าง ฯลฯ ช่วยในการรักษาสภาพวัสดุ ที่ทา/พ่นเคลือบด้วย Clear Seal 10C ให้สะอาด ซึ่งน้ำไม่สามารถแทรกซึมได้จึงช่วยให้ผิวแลดูใหม่อยู่เสมอ และยังช่วยให้เขม่าคราบสกปรกไม่ฝังแน่นจึงทำความไดง่ายขึ้น และไม่เกิดเชื้อราตะไคร้น้ำ ทา/พ่นแล้ววัสดุไม่เงาขึ้นและไม่เปลี่ยนสี ผิวจะคงสภาพสีเดิมจะแลดูเหมือนไม่ได้ทาเคลือบ แต่เมื่อหยดน้ำลงบนผิวที่เคลือบด้วย Clear Seal 10 C จะพบว่าไม่สามารถซึมลงบนผิวได้ แต่น้ำจะกลิ้งไปมาอยู่บนผิว ดั่งน้ำกลิ้งบนใบบอน  ทาเคลือบได้ทั้งพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 หมายเหตุ  สีวัสดุเดิม ไม่เปลี่ยน หลังจากการเคลือบ

 

 ประโยชน์การใช้งาน

  • เคลือบผิว กระเบื้อง หินธรรมชาติ คอนกรีต เพื่อรักษาสภาพผิวเดิม
  • ป้องกันการั่ว-ซึม
  • ป้องกันตะไคร่น้ำ

 วิธีใช้งาน

  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะเคลือบให้ปราศจากสิ่งสกปรก และไม่มีน้ำขัง
  • พื้นผิวที่แห้งจะให้ผลดีที่สุด ถ้าจำเป็นก็ทาหรือสเปรย์บนพื้นผิวที่ชื้นได้
  • ทาด้วย แปรง ลูกกลิ้ง หรือ สเปรย์ CLEAR SEAL 10C
  • โดยทา/สเปรย์ ชั้นแรก แล้วปล่อยทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทำการทา/สเปรย์ชั้นต่อไป
  • จนกระทั่ง เห็นว่าพื้นวัสดุเดิมชุ่ม และทำการทดสอบ 24 ชม ภายหลังจากการทา/สเปรย์ ว่าน้ำไม่ซึม (หยดน้ำ กลิ้งเหมือนใบบอน) ถ้ายังมีการซึมของน้ำแสดงว่ายังต้องทา/สเปรย์เพิ่มเติม
  • ผนังในแนวดิ่งควรทา/สเปรย์ จากด้านล่างขึ้นไปด้านบน
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด