ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ดูรามิกซ์ยินดีต้อนรับ
 
 
    
 

A. ปูนที่ใช้สำหรับงานผนัง
    - ปูนแต่งผิว (สีเทา/สีขาว)
    - ปูนก่ออิฐมวลเบา
    - ปูนฉาบอิฐมวลเบา 
    - ปูนฉาบอิฐมอญ-อิฐบล็อค

 

ก่อตั้งโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านเคมีและก่อสร้างกว่า 20ปี บริษัทดูรามิกซ์ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์และปูนสำเร็จที่ใช้ในงานก่อสร้างและตบแต่งภายใน อีกทั้งยังให้คำปรึกษา-แนะนำและบริการอื่นๆ อ่านต่อ...

 

B. ปูนที่ใช้สำหรับงานพื้น
    - ปูนรองพื้นปรับระดับ 
    - ซีเมนต์ผสมสำหรับโปรยผิว    
      คอนกรีต
ให้พื้นแกร่ง
    - Non-shrink grout   
    - Self-Leveling Mortar

C. วัสดุกันรั่วซึมและเคลือบผิว
    - วัสดุเคลือบผิวคอนกรีตให้ผิวแกร่ง ป้องกัน
       การรั่ว-ซึมประเภท  crystallization
    - วัสดุเคลือบผิวผนังปูนฉาบคอนกรีตหิน  
       ธรรมชาติป้องกันการซึมของน้ำและตะไคร่
skim coat,ฉาบผิวบาง.สกิมโค้ท,ปูนแต่งผิว

 

D. สินค้าอื่นๆ
    - น้ำยาประสานคอนกรีต
    - วัสดุยาแนว-อุดร่องประเภท
       polyurethane
    - กาวปูกระเบื้องยาง

    - ครีมผสมซีเมนต์สำหรับแต่งผิว

ไอดิโอคิว จุฬาสามย่าน

ก็วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูรามิกซ์

Update! 26/9/2016

 

“Unless the Lord builds the house, the builders labour in vain.”
  ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน  บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า

Psalm 127:1

 

Copyright © DURAMIX Co., Ltd All Rights Reserved.