DURABONDER & WP-B

รหัสสินค้า : DRBD

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿


 DURABONDER & WP-B

ดูราบอนเดอร์เป็นโพลีเมอร์สังเคราะห์ใช้สำหรับงานก่อสร้างโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งต้องการป้องกันการรั่ว-ซึมของน้ำ  (waterproofing) พื้นผิวที่ต้องการ Bonding ที่ดี และมีความยืดหยุ่นสูง    คุณสมบัติ   +  น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ (waterproofing) เมื่อใช้ทา หรือผสมปูนทาลงบนผิวที่ต้องการป้องกันการรั่ว-ซึมใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก (interior and exterior)

 • แรงยึดเกาะดี (excellent bonding) เมื่อใช้ทา
 • แรงยึดเกาะกับผิวคอนกรีต 10 กก/ตร.ซม. สูงกว่าปูนฉาบและปูนกาวโดยทั่วไปซึ่งมีแรงยึดเกาะอยู่ในช่วง0.5-2 กก./ตร.ซม.
 • ความยืดหยุ่นสูง (high elasticity) มากกว่า 3 เท่า
 • เป็นของเหลวสีขาวน้ำนม เมื่อแห้งจะเป็นสีใส (clear)
 •                                                                                                          

  ประโยชน์ในการใช้งาน

 1. ป้องกันการรั่ว-ซึมและมีความยืดหยุ่นได้ดี (flexible & waterproofing coating) โดยการทา หรือผสมปูนผง+น้ำทาด้วยแปรงสำหรับหลังคาพื้นคอนกรีต, ถังน้ำคอนกรีต, สระว่ายน้ำ, รางน้ำคอนกรีต, ห้องน้ำ, ผนังที่น้ำซึมผ่านโดยเฉพาะผนังมวลเบาที่พบปัญหาน้ำซึมผ่านและก่อให้เกิดปัญหากับสีและwall paper ระบบ Waterproofing Flexible Membrane สามารถทำได้โดยการผสม DURABONDER : special blended cement (WP-B): น้ำ ในอัตราส่วน 1:1 :0.5 หรือ 1:2:1 ปริมาณน้ำที่ใช้ สามารถปรับได้เพื่อสะดวกต่อการทา อัตราส่วนดังกล่าวจะให้ความยืดหยุ่นสูง (Waterproofing Flexible Membrane) ที่สามารถติดตั้งได้ง่าย ราคาถูกกว่า ไม่ต้องเท Topping ทับ
 2. เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Membrane ชนิดแผ่น ต้องใช้ Specialist โดย ใช้ความร้อนต่อระหว่างแผ่นที่ปู และใช้กาวทาแผ่น membrane อีกทั้งต้องเท Topping ทับ ซึ่งระบบการติดตั้งซับซ้อนและยากกว่า นอกจากนั้นรอยต่อระหว่างแผ่น และการติดแผ่น Membrane ด้วยกาว ที่เป็น Flashing ด้านผนังยังเป็นจุดอ่อนให้น้ำรั่ว-ซึมได้
 3.  
 4. ผสมปูนทา ป้องกันการรั่ว-ซึม ก่อนปูกระเบื้อง
 5.  
 6. ใช้ประสานแผ่น Pre-cast และป้องกันการรั่ว-ซึมของน้ำระหว่างรอยต่อของแผ่น Pre-cast โดยผสมกับปูนผงเพื่อใช้ทาภายนอกระหว่างรอยเชื่อมต่อของแผ่น Pre-cast
 7.   
 8. WaterproofFlexible Membrane

 

วิธีการใช้งาน

                  

ฉาบคอนกรีต ทา 1-2 ชั้นทิ้งไว้ 15 นาทีก่อนฉาบปูน-โดยไม่ต้องสลัดดอก

 การเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดผิวและล้างด้วยน้ำ ในกรณีที่มีรอยแตกกว้างกว่า 2 มม.ให้อุดรอยแตกด้วย Epoxy ก่อนทาด้วย DURABONDER หรือ DURABONDER+ปูนผสมพิเศษ(WP-B)+น้ำ เพื่อใช้งานระบบกันรั่ว-ซึม (waterproof)

 ป้องกันการรั่ว-ซึม คุณภาพสูงและทนสารเคมี ประเภทด่าง

 ผสม DURABONDER : น้ำ 2: 1 ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง 2-3 รอบผิวที่ได้จะสีใส (Clear Coat) Flexible Waterproof Coatingระบบป้องกันการรั่ว-ซึมที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง เช่น ดาดฟ้า หรือผนังที่ถูกแดด-ฝน ควรทำให้มีความยืดหยุ่นสูง โดยปั่นด้วยสว่านผสม(Drilled Mixer) อัตราส่วน DURABONDER :ปูนผสมพิเศษ(WP-B): น้ำ (1:1:0.5) หรือ (1:2:0.75) ทาด้วยแปรง/ลูกกลิ้ง 2-3 ชั้น

 General Purpose Waterproofingระบบป้องกันการรั่ว-ซึม ทั่วไป เช่น ห้องน้ำ ถังน้ำคอนกรีต หรือพื้นผิวที่ไม่

ต้องการความยืดหยุ่นมากทา 2-3 ชั้น ด้วย DURABONDER : ปูนผสมพิเศษ(WP-B) : น้ำ (1:3:1) หรือ ทา 2-3 ชั้น ด้วย DURABONDER : ปูนผสมพิเศษ(WP-B) : น้ำ (1:5:1.5) หมายเหตุ: แล้วแต่ระดับของความยืดหยุ่น ที่ต้องการ ผสมซีเมนต์น้อยจะยืดหยุ่นมาก และกันรั่ว-ซึม ได้ดีกว่าการผสมซีเมนต์มาก

 ป้องกันการรั่วซึม จากภายนอกDURABONDER: ปูนผสมพิเศษ(WP-B) :น้ำ 1:2 :0.75 ทาผนังภายนอกระหว่าง Joint ของ Pre-cast Panel 2-3 ชั้น

 ป้องกันการรั่วซึม จากภายนอกDURABONDER: ปูนผสมพิเศษ(WP-B) :น้ำ 1:5 :1.5 ทา 2 ชั้นของผนังมวลเบา

 ป้องกันการรั่วซึมก่อนปูกระเบื้องDURABONDER:ปูนผสมพิเศษ(WP-B):น้ำ 1:3: 1 ทา 2-3 ชั้น ทิ้งให้แห้งก่อนปูกระเบื้อง

 ประสานคอนกรีตทา 1-2 ชั้นก่อนเทคอนกรีต

 ฉาบคอนกรีตทา 1-2 ชั้นทิ้งไว้ 15 นาทีก่อนฉาบปูน-โดยไม่ต้องสลัดดอก

 

ปริมาณ/อัตราการใช้

- DURABONDER 1 ลิตรผสมปูน 3 กก ทา 3 ชั้น ใช้ 0.5-1 กก/ตร.ม./ชั้น , ทาได้ประมาณ 3 ตร.ม./ลิตร

- DURABONDER ทาเพื่อประสานคอนกรีต 8-10 ตร.ม/ลิตร

 

การเก็บรักษาเก็บในที่ร่ม และปิดฝาให้แน่น

อายุการใช้งาน1 ปีนับจากวันส่งของ

ขนาดบรรจุDURABONDER 20 กก/ถัง ปูนผสมพิเศษ สำหรับส่วนผสม B (WP-B) 20 กก/ถุง


ขั้นตอนการผสม

 1. เทน้ำลงไปในอัตราส่วนที่กำหนดเช่น Flexible Membrane , DURABONDER : WPB ; น้ำ 1:2:0.5
 2. เทน้ำ 5 กก(ประมาณ 1 กระป๋องปูน) ตามด้วยปูน WPB 1 ถุง(20 กก) ปั้นด้วยสว่านให้ทั่วถึง(มีลักษณะเป็นครีม)
 3. หลังจากขั้นตอนข้อที่ 1 แล้ว จึงเทน้ำยา DURABONDER 10 กก(ประมาณ ½ ถังใหญ่ที่บรรจุ 20 กก) ปั่นให้ทั่วประมาณ 5-10 นาที ก่อนใช้ทาด้วยลุกกลิ้ง หรือ แปรง

หมายเหตุ

 • ระบบกันซึมควรทา 2-3 ชั้น-อัตราส่วนผสม DURABONDER : ปูนผสมพิเศษ(WP-B) 1:1 ถึง 1:5
 • - อัตราส่วนของปูนที่ใช้น้อย(1:1 หรือ 1:2) จะได้ Flexible Membrane ให้ความยืดหยุ่นสูงและผิวนิ่ม
 • - ถ้าใช้ปูนมาก (1:3 ถึง 1:5) ผิวที่ได้จะให้ความยืดหยุ่นน้อยกว่า แต่ผิวที่ได้จะแข็งซึ่งเหมาะสำหรับ Traffic Area
 • - สามารถใช้งาน Waterproofing ระบบ Flexible Membrane หรือ Hard Surface Coating
 •  
 • ระบบกันซึมด้วย DURABONDER ซึ่งเป็นสาร POLYMER ใช้ผสมกับ ปูนผสมพิเศษ(WP-B)+ น้ำ ใช้ทาสามารถทำงาน/Coating พื้นได้ง่ายกว่าระบบ membrane ที่เป็นแผ่นและใช้ปู เพราะไม่มีรอยต่อ ไม่ต้องเท Topping ทับบนแผ่น membrane ที่ใช้ปูบนพื้นผิวที่ต้องการทำ Waterproofing
 •  
 • จุดอ่อนของระบบแผ่น membrane ที่ใช้ปูทับพื้นผิวที่ต้องการทำ Waterproofing เกิดขึ้นเมื่อ Topping ที่เททับเกิดการแตกร้าว/หลุดร่อน ทำให้ membrane กรอบเสื่อมสภาพได้ และในกรณีที่Membrane ไม่ติดสนิทกับผิวคอนกรีต โดยเฉพาะแนว Vertical ที่ติดกับด้านกำแพงซึ่งไม่มี Topping เททับ membrane จะทำให้แผ่น membrane ไม่ติดสนิทกับผิวคอนกรีต แม้ว่าจะใช้ Silicone ยาแนว ก็มีอายุ เพียง 5-6 เดือน ก็จะหมดสภาพ/กรอบทำให้น้ำซึมผ่านด้านใต้แผ่น membrane ซึ่งไม่ติดสนิทกับคอนกรีต ไหลไปตามพื้น ก่อให้เกิดการรั่ว-ซึมได้ง่าย
 •  
 • ประสานคอนกรีต ช่วงการทาแต่ละชั้น ห่างประมาณ 20 นาที รอให้ผิวที่ทาเปลี่ยนจากสีขาวน้ำนมเป็นสีใสจึงฉาบ/เทปูน
 •  
 • การทาแต่ละชั้นของระบบป้องกันการรั่ว-ซึม ควรทิ้งไว้ให้แห้ง (ทดสอบโดยใช้มือสัมผัสดู) ก่อนทาทับชั้นถัดไป ถ้าทาหนาเกินไปโดยทา 3 ชั้นโดยไม่รอให้แต่ละชั้นแห้งอาจจะเกิดรอยร้าวได้
 •  
 • DURABONDER ใช้ผสมกับปูนผงทั่วไปที่ใช้ฉาบ (mixed cement-ชนิดไม่มีทรายผสม) ก็ได้ แต่ถ้าใช้ผสมกับปูนชนิดผสมพิเศษ (WP-B) จะมีการหดตัวน้อยกว่า ทำให้คุณภาพของงานดีกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้ปูนผงธรรมดา (mixed cement)

การใช้งานผสานรอยต่อแผ่นพรีแคสท์ (ภายใน)


การใช้งานผสานรอยต่อแผ่นพรีแคสท์ (ภายนอก)


 

    

 

การใช้ Durabonder+WP-B ในงานกันรั่ว-ซึม

การใช้ Durabonder+WP-B ในงานกันรั่ว-ซึมแบบ Double Protection

 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด