OVL-320 ปูนปรับระดับพื้น 5-30 มม. เหมาะสำหรับใช้ภายใน

รหัสสินค้า : OVL-320

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿


คุณสมบัติ

    OVL-320 เป็นปูนผสมเสร็จที่ใช้งานได้ง่ายเมื่อผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดจะมีคุณสมบัติไหลได้ดี และปรับระดับได้ดีใกล้เคียงปูน Self Leveling Mortar ใช้ปรับระดับพื้นบางๆ ก่อนที่จะใช้งานต่อไป เช่น ปูด้วยวัสดุที่ต้องการ เช่น ไม้ลามิเนท กระเบื้องยาง ปาร์เก้ท์ ปรับพื้นให้ได้ระดับเพื่อไม่ให้น้ำขังก่อนทำงาน Coating ต่างๆใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

 

              

ลักษณะการใช้งาน  ปรับระดับพื้นหนา 5 มม.- 3 ซม. (ภายในอาคาร)

วิธีการใช้งาน

 1. การเตรียมพื้นผิว

 • เจียร สกัด ขี้ปูน ส่วนเกินที่เกินออกจากพื้นปูนเดิม
 • จับปุ่ม เพื่อเป็น guide ให้ได้ระดับอ้างอิงที่ต้องการที่จะเท
 • ทำความสะอาดพื้นให้ปราศจากสิ่งสกปรก และฝุ่น และล้างด้วยน้ำให้สะอาด
 • รดน้ำให้พื้นชุ่มน้ำก่อนทำการปรับพื้น กวาดน้ำที่ขังบนพื้นออกก่อนเทปูนปรับระดับ

 

2. เทปูนปรับระดับ OVL-320 ลงบน น้ำยาประสานคอนกรีต C-Bonding

2.1 ทาน้ำยา C-Bonding บนพื้นที่จะเทปรับพื้นให้ทั่ว รอจนน้ำยาที่ทาเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีใส

2.2 เทปูนปรับระดับ OVL-320 ลงบนพื้นที่ทาน้ำยาประสานคอนกรีตไว้แล้ว

 • ให้ทำการผสมปูน OVL-320 โดยเทน้ำจำนวน 4 ลิตรลงในถังผสมแล้วเทปูน OVL 1 ถุง (20 กก.) แล้วทำการปั่นด้วยสว่านให้เข้ากัน ประมาณ 5 นาที
 • เทปูน OVL-320 ทับลงบนพื้นที่ทาน้ำยาไว้แล้ว
 • ปาดด้วยสามเหลี่ยมให้ได้ระดับที่ต้องการ
 • แล้วแต่งหน้าด้วยเกรียงเหล็กให้เรียบ

 

3. เทปูนปรับระดับ OVL-320 ทับบนปูนรองพื้น BC-310

3.1 เทปูนรองพื้น BC-310 ก่อนปรับระดับด้วยปูนปรับระดับ OVL-320

 • เทน้ำประมาณ 6 ลิตรลงในถังผสม ก่อนตามด้วยปูน BC-310 1 ถุง (20 กก.) แล้วปั่นด้วยสว่านประมาณ 5 นาที
 • เทปูน BC-310 ลงบนพื้นหนาประมาณ 5 มม. แล้วปาดให้ทั่วเพื่อเป็นปูนรองพื้นและประสานระหว่างพื้นกับปูนปรับระดับ OVL-320

3.2 เทปูนปรับระดับ OVL-320 ทับบนปูนรองพื้น BC-310 ให้ได้ระดับที่ต้องการ

 • ให้ทำการผสมปูน OVL-320 โดยเทน้ำจำนวน 4 ลิตรลงในถังผสมแล้วเทปูน OVL 1 ถุง (20 กก.) แล้วทำการปั่นด้วยสว่านให้เข้ากัน ประมาณ 5 นาที
 • ในขณะที่ปูน BC-310 ยังเปียกอยู่ ให้เทปูน OVL-320 ทับบนปูน BC-310 ที่เทรองพื้นไว้แล้ว
 • ปาดด้วยสามเหลี่ยมให้ได้ระดับที่ต้องการ
 • แล้วแต่งหน้าด้วยเกรียงเหล็กให้เรียบ

หมายเหตุ     ถ้าปรับพื้นบางต่ำกว่า 5 มม. แนะนำว่าควรใช้ BC-310

ขนาดบรรจุ      20 กก./ถุง 

อัตราการใช้งาน  ประมาณ 1.5 กก./ตร.ม./ความหนา 1 มม.

การเก็บรักษา    เก็บในที่ร่ม ปราศจากความชื้น

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด