SC-334 ปูนแต่งผิว ฉาบบาง

รหัสสินค้า : SC-334

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

Skim Coat SC-334 ปูนสำเร็จแต่งผิว-ฉาบบาง ประกอบด้วย Portland Cement Type 1 และเคมีคุณภาพสูง เนื้อละเอียด 200 mesh (0.07 มม) ไม่มีส่วนผสมของทราย มีคุณสมบัติ ที่สำคัญ ดังนี้:-

คุณสมบัติ

1.   มีสารที่ทำให้ปูนแต่งผิว ฉาบบางเหนียว มีแรงยึดเกาะสูง

2.   มีสารอุ้มน้ำ ทำให้แห้งช้า ถึงแม้จะฉาบบาง เพียง 1 มม ก็ไม่ทำให้แห้งเร็ว

3.   มีสารที่ทำให้ปูนลื่น ทำให้ฉาบแต่งง่าย

4.   มีสารที่ทำให้ปูนฉาบไม่ไหลย้อย (non-sag) เมื่อใช้ฉาบแต่งคอนกรีตผิวเรียบ-มัน

5.  ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติดังกล่าว ช่วยให้การฉาบบางทำได้ง่าย ติดแน่น สามารถฉาบได้บาง ทำให้ผิวที่ฉาบได้ดูละเอียด สวยงาม ประหยัดวัสดุปูนฉาบและแรงงาน

ประโยชน์

 • แต่งเปลือย ฉาบบาง ผิวคอนกรีต สำหรับ ผนัง เสา คาน ฝ้า ท้องพื้นบันไดและแผ่นคอนกรีต
 • ฉาบรองพื้น ผนังคอนกรีต หรือ ผนังปูนฉาบ ก่อนแต่งผิว ด้วยปูน SC-333/SC-335
 • แต่งผิวผนังปูนฉาบที่หยาบ ให้เรียบเนียน
 • ใช้ซ่อมผนังปูนฉาบที่แตกร้าว/ลายงา
 • ฉาบบางผนังมวลเบา ได้ผิวเรียบสวยงามกว่า การใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป
 • แต่งเปลือย ฉาบบาง ผิวคอนกรีต สำหรับ ผนัง เสา คาน ฝ้า ท้องพื้นบันไดและแผ่นคอนกรีต

วิธีการใช้งาน

1. รองพื้น (Base Coat) ผิวคอนกรีต หรือ ผนังปูนฉาบ ด้วย SC-334 เพื่ออุดรู/ตามด แล้วฉาบแต่งผิว

(Finished Coat) ด้วย SC 333/SC-335 หรือ ผิวคอนกรีตที่ฉาบหนา เช่น ช่องบันได ผนังลิฟท์ ใช้ฉาบรองพื้น แทนการ

สลัดดอก ทิ้งไว้ 10 นาทีแล้วฉาบทับด้วยปูนทราย

 • เทน้ำ ประมาณ 6 ลิตร เทปูน SC-334 หนึ่งถุง ลงในถังผสม(ถังสี)ปั่นด้วยสว่านโดยใช้ดอก(ที่ใช้ในการปั่นสี) ปั่นให้เข้ากัน ปั่นให้ทั่วถึง ประมาณ 5-10 นาที โดยสังเกตดูจากเนื้อปูนจะเป็นครีมข้น
 • ใช้เกรียงเหล็กฉาบรองพื้น เมื่อฉาบรองพื้นเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งหรือหมาดๆ ก่อนที่จะแต่งผิวด้วย SC-333/ SC-335
 • ในกรณีที่ฉาบหนาบนผิวคอนกรีต-ใช้เกรียงไม้ฉาบรองพื้นด้วย SC-334 แทนการสลัดดอก แล้วฉาบทับด้วยปูน+ทราย หรือ ปูนสำเร็จ
 • ให้แรงยึดเกาะสูงกว่าและเสียเวลารอน้อยกว่าการสลัดดอก

2. แต่งเปลือย ฉาบบาง ผิวคอนกรีต สำหรับ ผนัง เสา คาน ฝ้า ท้องพื้นบันไดและแผ่นคอนกรีต

 • ทำการผสมปูนตามคำแนะนำข้อ (1)
 • ใช้เกรียงเหล็กฉาบ เมื่อฉาบชั้นแรกเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งหรือหมาดๆ แล้วจึงฉาบทับชั้นต่อไป เนื่องจากปูนแห้งช้าจึงลบรอยเกรียงได้ง่าย จึงไม่ต้องขัดกระดาษทรายเพื่อลบรอยเกรียง ผิวที่ฉาบได้จึงไม่มีฝุ่น
 • ในกรณี ช่างยังไม่มีความชำนาญ อาจทำให้มีรอยต่อ-รอยเกรียง ที่เกิดจากเกรียงฉาบ และต้องการแต่งให้เรียบ-เนียน ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนทำการขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์ละเอียด หรือ กระดาษถุงปูนที่มีเยื่อ

3. แต่งผิว(skim coat) ผนังปูนฉาบที่หยาบ ให้เรียบเนียน ในขณะที่ผนังปูนฉาบยังหมาดๆ โดยไม่ต้องปั่น ลงฟอง จะได้ผิวของผนัง skim coat ที่สวยงามกว่าผนังปูนฉาบที่มีเม็ดทราย

 • ผนังอิฐมวลเบา/อิฐมอญ/อิฐบล๊อก อิฐมวลเบา ที่ฉาบปูนหนา 1-2 ซม.ที่ฉาบด้วยปูนสำเร็จที่มีผิวหยาบกว่า (ผสมทราย หรือหินฝุ่น) สามารถแต่งผิวให้สวยงามโดยการแต่งหน้าด้วย DURAMIX SC-334 (200 mesh /0.075 มม)
 • หลังจากฉาบด้วยปูนสำเร็จ/หรือปูนทราย แล้วทำการปาดด้วยสามเหลี่ยมให้ได้ดิ่ง-ฉาก ไม่ต้องลงฟองน้ำ
 • ทิ้งให้หมาด แล้วแต่งผิวด้วย DURAMIX SC-334 จะได้ผิวที่ละเอียด เรียบเนียน

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนการฉาบปูนโดยปกติ เมื่อฉาบปูนและปาดด้วยสามเหลี่ยม ให้ได้ดิ่ง-ฉาบ แล้วทิ้งให้หมาด แล้วจึงทำการปั่นด้วยเกรียงไม้ ลงฟอง และกวาดเม็ดทรายออกด้วยไม้กวาด เมื่อปูนที่ฉาบแห้ง จะได้ผิวที่มีลักษณะที่เป็น texture ของทราย
 • ถ้าต้องการให้ได้ผิวเรียบ โดยไม่มี texture ของเม็ดทรายที่ผิว ก็ใช้วิธี แต่งผิว (Skim Coat) ขณะที่ผิวปูนฉาบแห้งหมาดๆ (ให้ตัดขั้นตอนปั่น-ลงฟอง-กวาดเม็ดทราย อออกไป) เมื่อกดดูด้วยนิ้วมือแล้วไม่ยุบ แสดงว่าทำการแต่งผิวได้ ทำการผสมปูน SC-334 ตามคำแนะนำ เพื่อใช้ในการแต่งผิว โดยแต่งผิวรอบแรก เพื่ออุดตามด และปรับผนังปูน+ทรายให้เรียบ ก่อนที่จะแต่งรอบที่ 2 (สุดท้าย) ได้ผิวที่เรียบ ไม่มีฝุ่น

4. ใช้ซ่อมผนังปูนฉาบ (มี texture ทราย) ที่แตกร้าว/ลายงา

 • ผสมปูน SC-334 ตามคำแนะนำข้อ(1)
 • ใช้เกรียงโป้ว/ฉาบ อุดรอยแตกลายงาจนไม่เห็นรอยแตก/ลายงา ในกรณีที่รอยแตกกว้าง ให้ทำการเปิดรอยแตกให้กว้างขึ้น ผสม C-BONDING หรือ DURABONDER (เพิ่มแรงยึดเกาะและช่วยให้มีความยืดหยุ่น): SC 334 : น้ำ อัตราส่วนโดยน้ำหนัก 1: 2: 0.25(ประมาณ) ปั่นด้วยสว่านให้ทั่ว อุดรอยแตก แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
 • ผสมปูน SC-334 กับ ปูนสำเร็จเดิม(ที่มีส่วนผสมของทราย) และน้ำ ปั่นให้ทั่ว
 • ฉาบทับผนังที่อุดรอยแตกไว้แล้ว โดยการฉาบทับ 3-4 ชั้น เมื่อฉาบเสร็จแต่ละชั้น ควรทิ้งให้แห้ง ก่อนฉาบทับชั้นต่อไป จนกว่าจะไม่เห็นรอยแตกลายงา ปาดสามเหลี่ยมแล้วทำการปั่น-ลงฟอง จะได้ผิวปูนฉาบ
 • (ที่ซ่อมรอยแตกแล้ว) เหมือนกับผิวบริเวณข้างเคียง

5. ฉาบบางผนังมวลเบาได้ผิวเรียบสวยงามกว่าการใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป (ผิวหยาบ-มีทราย)

 • ผสมปูนตามคำแนะนำข้อ (1) อุดรอยต่อของแนวก่ออิฐด้วยปูนจนไม่เห็นรอยต่อ
 • ใช้เกรียงพลาสติก บนผนังอิฐมวลเบา (ACC & CLC) จะได้ผิวที่เรียบเนียน สวยงามกว่าการใช้ปูนสำเร็จทั่วไปที่มีส่วนผสมของทรายหรือหินฝุ่นที่หยาบกว่า เมื่อฉาบชั้นแรกเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งหมาด จึงทำการฉาบทับชั้นต่อๆไปด้วยเกรียงเหล็ก ลบรอยเกรียงในขณะที่ปูนฉาบยังไม่แห้ง จนไม่มีรอยต่อของเกรียงเพื่อที่จะไม่ต้องขัดกระดาษทราย

หมายเหตุ ในกรณีฉาบผนังที่มีวงกบหนา 9.5 ซม.ให้ใช้อิฐหนา 9 ซม.เพื่อฉาบด้านละ 2.5 มม.

อัตราการใช้

ประมาณ 15 ตร.ม.ต่อ 1 ถุง ที่ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ

20 กก./ถุง

การเก็บรักษา

เก็บในที่ร่ม ปราศจากความชื้น

 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด