SC-334S SKIM COAT

รหัสสินค้า : SC-334S

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณสมบัติ

ปูนสำเร็จ SC-334S  ประกอบด้วย Portland Cement Type 1 และเคมีคุณภาพสูง ที่เพิ่มแรงยึดเกาะ ป้องกันการแตกร้าว มี คุณสมบัติ ที่สำคัญ ดังนี้:-

  1. มีสารที่ทำให้ปูน ฉาบ มีแรงยึดเกาะสูง
  2. สารป้องกันการแตกร้าว
  3. ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติดังกล่าว ช่วยให้การฉาบบางทำได้ง่าย ติดแน่น สามารถฉาบได้บาง ทำให้ผิวที่ฉาบได้ดูละเอียด สวยงาม ประหยัดวัสดุปูนฉาบและแรงงาน

ประโยชน์ในการใช้งาน

  1. ฉาบรองพื้นเพื่อปรับระดับผิว ให้ได้ดิ่ง-ฉาก บนผนังคอนกรีตที่หล่อสำเร็จ(Precast Concrete Wall) หรือ ผนังหล่อกับที่(Cast in place concrete Wall) ก่อนแต่งผิวด้วย Skim Coat
  2. ฉาบบางผิวคอนกรีต ให้เรียบ(Rendering)
  3.  ฉาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ ให้ได้ดิ่ง-ฉาก แผ่นผนังมวลเบา(AAC & CLC) หรือ ผนังปูนฉาบ ก่อนแต่งผิว ด้วยปูน Skim Coat SC-333 สีปูน หรือ SC-335 สีขาว

วิธีการใช้งาน

  1. ฉาบรองพื้น (Base Coat)เพื่อปรับ ผิว ผนังคอนกรีต ผนังมวลเบา(AAC & CLC) หรือ ผนังปูนฉาบให้ได้ระดับ-ดิ่ง-ฉากด้วย SC-334S เพื่ออุดรู/ตามด แล้วฉาบแต่งผิว(Finished Coat) ด้วย SC 333/SC-335

  • เทน้ำ ประมาณ 6 ลิตร เทปูน SC-334S 1 ถุง ลงในถังผสม(ถังสี)ปั่นด้วยสว่านปั่นให้เข้ากัน ให้ทั่วถึง ประมาณ 5 นาที โดยสังเกตดูจากเนื้อปูนจะเป็นครีมข้น
  • ใช้เกรียงฉาบรองพื้นให้ได้ดิ่ง-ฉาก ทิ้งไว้ให้แห้ง/หมาด ก่อนที่จะแต่งผิวด้วย SC 333/SC-335 

   2. ฉาบเรียบ(Rendering) ผิวคอนกรีต สำหรับ ผนัง เสา คาน ฝ้า ท้องพื้นบันได และ แผ่นคอนกรีต

  • ทำการผสมปูนตามคำแนะนำข้อ (1)
  • ใช้เกรียงฉาบให้เรียบ

 

ตัวอย่างการใช้ SC-334S แต่งพื้นบนผนังอิฐมวลเบา

 

ตัวอย่างการใช้ SC-334S ฉาบแต่งผิวเสา


อัตราการใช้

ประมาณ 15 ตร.ม.ต่อ 1 ถุง ที่ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ

20 กก./ถุง

การเก็บรักษา

เก็บในที่ร่ม ปราศจากความชื

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด