SC-335 SKIM COAT สีขาว

รหัสสินค้า : SC-335

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณสมบัติ

ปูนแต่งผิว/ฉาบบาง ประกอบด้วย White Portland Cement และสารเคมีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติดังนี้:-

1. สีขาวเป็นสีธรรมชาติ ของปูนซีเมนต์ขาว (White Portland

  Cement) ให้ผิวเรียบเนียนเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของทราย และไม่มี  

   ส่วนผสมของยิปซัม เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก โดยไม่มี

   ปัญหาการหลุดร่อน ความละเอียด325 mesh

2. มีสารอุ้มน้ำ ทำให้แห้งช้า ไม่ทำให้แห้งเร็วเกินไป การทำปฏิกริยาของซีเมนต์ขาวกับน้ำเกิดย่างสมบูรณ์  

  จึงทำให้ไม่เกิดการแตกร้าว

3. มีสารที่ทำให้ปูนแต่งผิว ฉาบบางเหนียว มีแรงยึดเกาะสูง

4. มีสารที่ทำให้ปูนลื่น ทำให้ฉาบแต่งง่าย และไม่ไหลย้อย (non-sag) เมื่อใช้ฉาบบาง

5. คุณสมบัติดังกล่าว ช่วยให้การแต่งผิว ฉาบบางทำได้ง่าย ติดแน่น สามารถ ฉาบได้บาง ทำให้ผิวที่ฉาบได้ดู

   เรียบ เนียน สวยงาม ประหยัดวัสดุและแรงงานในการทาสี เนื่องจากสีขาวธรรมชาติของปูนซิเมนต์ขาวไม่มี

   ส่วนผสมของยิปซั่มจึงไม่ดูดความชื้น (สาเหตุของเชื้อรา) และไม่หลุดร่อนเมื่อถูกความชื้น

ประโยชน์ในการใช้งาน 

1. แต่งเปลือย ฉาบบาง ผิวคอนกรีต สำหรับ ผนัง เสา คาน ฝ้า ท้องพื้นบันไดและแผ่นคอนกรีต

2. ซ่อมผนังปูนฉาบที่เป็นคลื่น โดยการฉาบบางทับงานฉาบที่เป็นคลื่น

3. ใช้แต่งบัว

4. ใช้ซ่อมผนังปูนฉาบที่แตกร้าว/ลายงา โดยการอุดส่วนที่แตกร้าวแล้วทิ้งไว้ให้แห้งก่อนที่จะฉาบทับ

5. ทำให้งาน Finishing งานแต่งผิวและทาสี สวยงาม เสร็จเร็วและประหยัด

วิธีการใช้งาน

 1. ผสมปูนแต่งผิว ฉาบบาง SC-335 ประมาณ 1 ถุง กับน้ำ 8 ลิตร หรือปูนประมาณ ½ ถุง กับน้ำประมาณ 4 ลิตร

   ปั่นด้วยสว่านที่ใช้ปั่นสีให้ทั่วเพื่อให้เคมีและปูนกระจายอย่างทั่วถึง

2. ใช้เกรียงเหล็ก(ที่ใช้ในงานขัดมัน) ฉาบ โดยตะแคงเกรียงเล็กน้อยในการฉาบ เมื่อฉาบชั้นแรกเสร๊จ ปล่อยไว้

   ให้แห้งจึงฉาบทับชั้นต่อไป แต่งผิว โดยการฉาบทับ 2-3 รอบ ผิวที่แต่งเสร็จจะไม่มีรอยเกรียง (ไม่ต้องขัดกระดาษทราย)

3. เมื่อฉาบเสร็จแล้วในกรณีที่มีรอยเกรียง และต้องการแต่งให้เรียบ-เนียนยิ่งขึ้น ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วันก่อน

   ทำการขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์ละเอียดมาก หรือ ขัดด้วยถุงกระดาษทีมี Fiber เช่นถุงปูน


ขนาดบรรจุ        20 กก./ถุง

อัตราการใช้งาน    ประมาณ 15 ตร.ม./ถุง/ ความหนา 1 มม. 

การเก็บรักษา      เก็บในที่ร่ม ปราศจากความชื้น

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด