SC 333 SKIM COAT

รหัสสินค้า : SC 333

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณสมบัติ

ปูนสำเร็จ SC-333 แต่งผิว-ฉาบบาง ประกอบด้วย Portland Cement และเคมีคุณภาพสูง เนื้อละเอียด 325 mesh ไม่มีส่วนผสมของทราย มีคุณสมบัติ ที่สำคัญ ดังนี้:-

1. มีสารที่ทำให้ปูนแต่งผิว ฉาบบางเหนียว มีแรงยึดเกาะสูง

2. มีสารอุ้มน้ำ ทำให้แห้งช้า ถึงแม้จะฉาบบาง เพียง 1 มม ก็ไม่ทำให้แห้งเร็ว

3. มีสารที่ทำให้ปูนลื่น ทำให้ฉาบแต่งง่าย

4. มีสารที่ทำให้ปูนฉาบไม่ไหลย้อย(non-sag) เมื่อใช้ฉาบแต่งคอนกรีตผิวเรียบ-มัน

5. ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ลักษณะการใช้งาน 

1. แต่งเปลือย ฉาบบาง ผิวคอนกรีต สำหรับ ผนัง เสา คาน ฝ้า ท้องพื้นบันไดและแผ่นคอนกรีต

2. แต่งผิวผนังปูนฉาบที่หยาบ และซ่อมผนังปูนฉาบที่เป็นคลื่น ให้เรียบ เนียนสวยงาม

3. แต่งบัว และ GRC

4. ใช้ซ่อมผนังปูนฉาบที่แตกร้าว/ลายงา

5. ฉาบบางผนังมวลเบา ได้ผิวเรียบสวยงามกว่าการใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป

วิธีการใช้งาน

 1. แต่งเปลือย ฉาบบาง ผิวคอนกรีต หรือ ผนังปูนฉาบที่ต้องการความเรียบ-เนียน

 • เทน้ำ ประมาณ 7 ลิตร เทปูน SC-333 หนึ่งถุง ลงในถังผสม(ถังสี)ปั่นด้วยสว่านโดยใช้ดอก(ที่ใช้ในการปั่นสี) ปั่นให้เข้ากัน ปั่นให้ทั่วถึง ประมาณ 10 นาที
 • ใช้เกรียงเหล็ก ฉาบ ฉาบไล้เบาๆ โดยใช้แรงกดเกรียง(น้อยกว่าการขัดมัน) เกรียงเหล็กที่ใช้ควรเจียรให้เกรียงบาง/พลิ้ว ทำให้ฉาบและลบรอยเกรียงได้ง่าย
 • เมื่อฉาบชั้นแรกเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งหรือหมาดๆ ให้ผสมน้ำเพิ่มเล็กน้อยปั่นด้วยสว่านเพื่อทำให้ปูนแต่งผิวทับหน้า ได้ง่าย ไม่มีรอยต่อของเกรียง จึงไม่ต้องขัดกระดาษทรายเพื่อลบรอยเกรียง ทำให้ผิวเรียบ เนียน ไม่มีฝุ่น
 • หากต้องการแต่งให้เรียบ-เนียนยิ่งขึ้น ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนทำการขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด

 2. ซ่อมผนังปูนฉาบที่เป็นคลื่น ให้เรียบ เนียนสวยงาม และ แต่งผิวผนังปูนฉาบที่หยาบ

    2.1 แต่งผิวขณะที่ปูนฉาบเปียก-แห้งหมาดๆ (เริ่มเซ็ทตัว)

ผนังอิฐทุกชนิด ที่ฉาบปูนหนา 1-2 ซม.ด้วยปูนสำเร็จที่มีผิวหยาบกว่า(ผสมทรายหรือหินฝุ่น 30 mesh/0.6 มม) สามารถแต่งผิวให้ สวยงาม หลังจากฉาบด้วยปูนสำเร็จ/ปูนทราย แล้วปาดด้วยสามเหลี่ยมให้ได้ดิ่ง-ฉาก ไม่ต้องปั่นและลงฟองน้ำ ทิ้งให้หมาดแล้วแต่งผิวด้วย SC 333 จะได้ผิวที่ละเอียด เรียบ เนียน สวยงาม

หมายเหตุ ขั้นตอนการฉาบปูนโดยปกติ เมื่อฉาบปูนและปาดด้วยสามเหลี่ยม ให้ได้ดิ่ง-ฉาบ แล้วทิ้งให้หมาด แล้วจึงทำการปั่นด้วยเกรียงไม้ ลงฟอง และกวาดเม็ดทรายออกด้วยไม้กวาด เมื่อปูนที่ฉาบแห้ง จะได้ผิวที่มีลักษณะที่เป็น Texture ของทราย


ถ้าต้องการให้ได้ผิวเรียบ โดยไม่มี texture ของเม็ดทรายที่ผิว ก็ใช้วิธี แต่งผิวสกิมโค้ท ขณะที่ผิวปูนฉาบแห้งหมาดๆ (ให้ตัดขั้นตอนปั่น-ลงฟอง-กวาดเม็ดทราย อออกไป) เมื่อกดดูด้วยนิ้วมือแล้วไม่ยุบ แสดงว่าทำการแต่งผิวได้ ทำการผสมปูน SC-333 ตามคำแนะนำ เพื่อใช้ในการแต่งผิว โดยแต่งผิวรอบแรก เพื่ออุดตามด และปรับผนังปูน+ทรายให้เรียบ แล้วแต่งรอบที่ 2 เพื่อลบรอยเกรียง

    2.2 แต่งผิวขณะที่ผนังปูนฉาบแห้ง

ผนังที่ฉาบปูน+ทราย (mortar) ภายหลังจากที่ฉาบเสร็จและปูนฉาบแห้ง จะมีผิวของผนังปูนฉาบที่หยาบ(sandy/coarse texture)เนื่องจากเม็ดทราย ถ้าต้องการผิวที่เรียบเนียนเพื่อความสวยงาม ก่อนการทาสี หรือ ปู wall paper

ทำการผสมปูน SC-333 ตามคำแนะนำ เพื่อใช้ในการแต่งผิว โดยแต่งผิวรอบแรก เพื่อรองพื้นและปรับผนังปูนฉาบให้เรียบ ก่อนที่จะแต่งรอบที่ 2 เพื่อแต่งผิวให้เรียบและไม่มีรอยเกรียง เมื่อผิวที่แต่งด้วยปูน SC-333 แห้งจะได้ผิวที่เรียบเนียนและไม่มีฝุ่น

หมายเหตุ ถ้าผนังทาสีแล้ว ให้ลอกสีออก ก่อนการฉาบ

  

3. แต่งบัว และ GRC

ผสมปูนตามคำแนะนำข้างต้น ใช้แต่งตามมุม ขอบ ร่อง และผิว ของ บัว และ GRC ที่ติดกับผนัง-เสา

  

4. ใช้ซ่อมผนังปูนฉาบที่แตกร้าว/ลายงา โดยการอุดส่วนที่แตกร้าว/ลายงาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งก่อนที่จะฉาบทับ

ฉาบทับผนังที่แตกลายงา โดยการฉาบทับ 3-4 ชั้น เมื่อฉาบเสร็จแต่ละชั้น ควรทิ้งให้แห้งก่อนฉาบทับชั้นต่อไปจนกว่าจะไม่เห็นรอยแตกลายงา

ในกรณีที่รอยแตกกว้างกว่ารอยแตกลายงา ให้ทำการเปิดรอยแตกให้กว้างขึ้น ลักษณะตัว V ผสม DURABONDER (เพิ่มแรงยึดเกาะและช่วยให้มีความยืดหยุ่น): SC 333 : น้ำ อัตราส่วนประมาณโดยน้ำหนัก 1: 2: 0..25 ปั่นด้วยสว่านให้ทั่ว อุดรอยแตก แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ทำการฉาบทับ-แต่งผิวด้วย SC-333 โดยการผสมน้ำและ SC-333 ตามคำแนะนำที่ระบุในข้อ 1;

 5. ฉาบบางผนังมวลเบา ได้ผิวเรียบสวยงามกว่า การใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป (ผิวหยาบกว่า)


 • ผสมปูน SC-333 ตามคำแนะนำที่ระบุข้อ 1
 • อุดรอยต่อของแนวก่ออิฐด้วยปูนจนไม่เห็นรอยต่อ (เพื่อที่จะทำให้ไม่เห็นรอยต่อดังกล่าว เมื่อฉาบบาง)
 • ฉาบบาง ตามวิธีการและคำแนะนำในข้อ 1


ประโยชน์ และข้อเด่นของการใช้ Skim Coat SC-333

 • เมื่อฉาบด้วยปูนสำเร็จ SC-333 (ความละเอียด 325 mesh) บนผนังอิฐมวลเบา (ACC &CLC) จะได้ผิวที่เรียบเนียน สวยงามกว่าการใช้ปูนสำเร็จทั่วไปที่มีส่วนผสมของทรายหรือหินฝุ่นที่หยาบกว่า (ความละเอียด 30 mesh)
 • ผนังปูนฉาบที่ได้จะฉาบได้บาง 2-3 มม. มีความละเอียดและแน่นกว่า วิธีฉาบหนา (1-1.5 ซ.ม.) ด้วยปูนสำเร็จทั่วไป
 • วัสดุปูนฉาบ และค่าแรงในการฉาบบาง ต่อ ตร.ม.ถูกกว่า การฉาบหนาด้วยปูนสำเร็จทั่วไปที่ฉาบหนา
 • เนื่องจากผิวที่ได้จากการฉาบบาง ละเอียดและแน่น จึงประหยัดในการทาสี
 • น้ำหนักของปูนฉาบบางน้อยกว่า การฉาบหนา ประมาณ 15 กก./ตร.ม ทำให้ลด Load ของอาคารลง
 • ไม่ต้องใช้โม่ในการผสมปูนฉาบ ใช้เพียงสว่านและดอกที่ใช้ในการปั่นสี และถังผสม
 • ไม่ต้องปาดสามเหลี่ยม และปั่นลงฟอง เป็นการลดการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ /ขั้นตอนในการทำงาน ทำงานได้เร็วขึ้น และลดขยะจากเศษปูนอันเนื่องจากการที่ไม่ต้องใช้โม่ ลดปริมาณปูน ไม่มีเศษขี้ปูนจากการปาดสามเหลี่ยม

หมายเหตุ ในกรณีฉาบผนังที่มีวงกบหนา 9.5 ซม.ให้ใช้อิฐหนา 9 ซม.เพื่อฉาบด้านละ 2.5 มม

แม้ว่าผนังที่ฉาบบาง เมื่อแห้งจะเห็นรอยที่เป็นแนวก่ออิฐ เมื่อทาสีจะไม่เห็น เนื่องจากสีเมื่อแห้งจะเป็นฟิล์มทึบแสง   

ขนาดบรรจุ        20 กก./ถุง 

อัตราการใช้งาน ประมาณ 15 ตร.ม./ถุง/ ความหนา 1 มม. 

การเก็บรักษา     เก็บในที่ร่ม ปราศจากความชื้น

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด