ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
BC 310 ปูนเทปรับระดับ 2-5 mm. article

BC 310

ปูนปรับระดับพื้น 2-5 มม.

เหมาะสำหรับใช้ภายใน

  คุณสมบัติ
     ปูนสำเร็จ BC-310 ประกอบด้วย Portland Cement Type 1 และเคมีคุณภาพสูง    
     ไม่ต้องทาBonding Agent เมื่อใช้ปรับระดับพื้น ทำให้การใช้งานง่ายและประหยัด
     เหมาะสำหรับ งานปรับระดับพื้นบางๆ ก่อนปูพื้นด้วยลามิเนท/กระเบื้องยาง ใช้ปรับ
     พื้นก่อนเคลือบพื้นด้วยวัสดุอื่นๆ
 1. มีสารที่ทำให้ปูน เหนียว มีแรงยึดเกาะสูง
 2. มีสารอุ้มน้ำ ทำให้แห้งช้า และปูนไม่แตกร้าว
 3. มีสารที่ทำให้ปูนลื่น ทำให้ฉาบแต่งได้ง่าย

 

ประโยชน์ในการใช้งาน

 1. ใช้ปรับระดับพื้น ด้วย BC-310 ก่อนปูด้วยวัสดุลามิเนท/กระเบื้องยาง
 2. ใช้สำหรับพื้นที่ไม่ใช่ Heavy Traffic Load ขัดมัน หรือพื้นขัดด้วย Floor Hardener ซึ่งหลุดร่อนเป็นหลุม-บ่อ
 3. เหมาะสำหรับงานปรับพื้นภายใน/ที่ร่ม

วิธีการใช้งาน

1.   ปรับระดับพื้น  2-5 มม  ก่อนปูพื้นด้วยวัสดุไม้ ลามิเนท หรือ กระเบื้องยาง

 • จับปุ่ม หรือใช้หัวสกรูของพุก (expansion bolt) ตามแนวระดับที่ต้องการบนพื้นที่ต้องการปรับระดับ
 • ทำความสะอาดพื้น และพรมน้ำบนพื้นที่ต้องการปรับระดับเพื่อให้พื้นคอนกรีตชุ่มน้ำ แต่อย่าให้น้ำขังก่อนเทปูน
 • เทน้ำ ประมาณ 6 ลิตร เทปูน BC-310  1 ถุง ผสมในโม่ หรือลงในถังผสม ปั่นด้วยสว่านให้ทั่วถึงจนเป็นครีมข้น
 • เท ปาดปรับระดับ ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงแต่งหน้าให้เรียบ ก่อนปูพื้นด้วยวัสดุลามิเนท/กระเบื้องยาง/ปาร์เก้  ปูน BC-310 เป็นปูนที่แห้งช้า  เมื่อทำการปาดด้วยสามเหลี่ยมให้เรียบ ควรทิ้งให้แห้งหมาดๆ แล้วทำการแต่งผิวหน้าด้วยเกรียงเหล็ก
 • ในกรณีที่ต้องการเพิ่มความแกร่งของผิวปูนที่ปรับระดับ ให้โปรยด้วยผง Floor Hardener HD-520 ประมาณ 1-2  กก/ตร.ม.ลงบน BC-310 ที่เทไว้ แล้วแต่งผิวด้วยเกรียงเหล็ก จะได้ผิวปูนที่แกร่งมากยิ่งขึ้น และใช้การบ่มน้ำวันรุ่งขึ้นภายหลังการปรับระดับเสร็จแล้ว
   

หมายเหตุ
     ในกรณีที่ปรับระดับหนาเกิน 5 มม.แต่ไม่เกิน 30 มม.ควรใช้ปูน BC-350 หรือ OVL-320 ตามความเหมาะสมในการปรับระดับและการใช้งาน

 

2.  ใช้สำหรับซ่อมพื้นคอนกรีตที่ไม่ใช่ Heavy Traffic Load พื้นที่ขัดมัน หรือขัดด้วย Floor Hardener ซึ่งเป็นหลุม-บ่อ หรือหลุดร่อน     

 • ทำความสะอาดพื้น แล้วล้างด้วยน้ำ กวาดน้ำที่ขังตามพื้น/หลุม-บ่อ ออกให้หมด
 • ทำให้พื้นผิวที่ต้องการซ่อม/ปรับระดับ มีแรงยึดเกาะ โดยทาน้ำยาประสานคอนกรีต (C-Bonding) หรือโดยทำหน้าลายพื้นคอนกรีต ด้วยหินเจียรลูกหมู+แปรงลวด
 • ผสมปูน BC-310 ตามขั้นตอนและคำแนะนำที่ระบุในข้อ (1)
 • แล้วทำการเทปูนลงบนพื้นที่ต้องการซ่อมปรับระดับปูนตามที่ต้องการ
 • ปล่อยให้ปูนแห้งหมาดๆ แล้วทำการโปรยปูนผง หรือ Floor Hardener HD-520 แต่งด้วยเกรียงเหล็ก

หมายเหตุ 

      ควรใช้เกรียงเหล็กและขัดด้วยมือเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการขัดด้วยเครื่องขัด Copter

ขนาดบรรจุ 20 กก/ถุง
อัตราการใช้งาน 1.6 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.
การเก็บรักษา เก็บในที่ร่ม ปราศจากความชื้น ควรมีวัสดุรองพื้นก่อนเก็บกอง
   

ตัวอย่างการปรับพื้นด้วยผลิตภัณฑ์ BC-310

1.พื้นเดิม

2.ทาพื้นผิวด้วยน้ำยาประสานคอนกรีต C-BONDING

3.ปรับพื้นด้วยปูน BC310

4.ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนได้ระดับพร้อมใช้งาน

 

 

 ตัวอย่างโครงการที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ BC-310

ปูนเทปรับระดับ,ปูนเทก่อนปูลามิเน็ต,ปูนปรับพื้นบาง  ปูนเทปรับระดับ,ปูนเทก่อนปูลามิเน็ต,ปูนปรับพื้นบาง

ปูนเทปรับระดับ,ปูนเทก่อนปูลามิเน็ต,ปูนปรับพื้นบาง  ปูนเทปรับระดับ,ปูนเทก่อนปูลามิเน็ต,ปูนปรับพื้นบาง

 
ผลิตภัณฑ์

SC-333 ปูนแต่งผิว ฉาบบาง (สีปูน) article
SC-335 ซีเมนต์ขาวแต่งผิว ฉาบบาง (สีขาว) article
SC-334 ปูนแต่งผิว ฉาบบาง article
CTA-717 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง article
WP-B-Durabonder-Waterproof article
BLM 200 ปูนก่อสำเร็จรูปผนังเบาและอิฐมวลเบา article
HD-520 Floor Hardener article
D- Grout GP 551 article
BC 300 ฉาบผนังอิฐมวลเบา article
C-BONDING article
Liquid Floor Hardener-900 article
D-19 Premium Sealer article
SC-334S ปูนรองพื้นแต่งผิว ฉาบบางแบบมีทราย
BC-350 ปูนเทปรับระดับพื้นหนา
POXYCEM-883 article
D-POX-881 อีพ็อกซี่ article
OVL-320 ปูนปรับระดับชนิดบาง น้อยกว่า3 ซม.ไหลได้ดี article
A-88 Sealer
SLM-311 ปูนเทปรับระดับ Self-Leveling
Clear Seal 10C น้ำยาเคลือบใส
BPM-400 ปูนก่ออิฐมอญ-อิฐบล็อค articleCopyright © DURAMIX Co., Ltd All Rights Reserved.